Partners

Onze Partners hebben zich bij HackShield aangesloten en helpen met het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe content of ze steunen HackShield bijvoorbeeld financieel. Het is voor ons bijzonder waardevol om met zoveel verschillende organisaties samen te werken. Iedereen neemt eigen kennis mee en is hierdoor op eigen wijze van toegevoegde waarde voor HackShield. Daarom is HackShield dankzij onze partners geworden tot wat het nu is.