Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden onder de noemer “Algemene Voorwaarden – Voor Cyber Agents” zijn een niet rechtsgeldige, versimpelde versie van de Algemene Voorwaarden geschreven voor kinderen. Aan deze versie van de Algemene Voorwaarden zijn geen rechten te ontlenen, en deze versie bevat sterke oversimplificaties om de tekst begrijpelijk en leesbaar te maken voor kinderen. Deze Voorwaarden zijn enkel voor informatieve doeleinden. Refereer voor rechtsgeldige Algemene Voorwaarden naar de officiële Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden - voor Cyber Agents

1. Algemene spelregels

Wat goed dat je “Algemene Voorwaarden” leest! Eigenlijk is het belangrijk dat je dit altijd doet. In de Algemene Voorwaarden staan de spelregels voor het gebruiken van een website, spel of product. Ook gebruiken makers de Algemene Voorwaarden om zich te beschermen tegen mensen die kwaad willen. Het gebruiken van HackShield heeft de volgende spelregels;

 • 1.1 HackShield (dat zijn wij) is niet verantwoordelijk als bijvoorbeeld je computer kapotgaat tijdens het spelen van HackShield. En ook niet als je tijdens het spelen van HackShield valt en je arm breekt.
 • 1.2 Wij (HackShield) doen onze best juiste informatie in de game te stoppen. Maar wij maken ook wel eens een foutje. Wij zeggen dus nooit dat HackShield perfect is!
 • 1.3 Wij gaan ervan uit dat jij alles eerlijk invult! Wij denken dus dat jij echt toestemming hebt gevraagd aan je ouders als je prijzen wil winnen of Cyber Agent van je gemeente wil worden.
 • 1.4 HackShield is gratis om te spelen.
 • 1.5 Er zijn alleen prijzen te winnen als dat in de competitievoorwaarden staat.
 • 1.6 Prijzen en Money Blocks kun je niet inruilen voor echt geld.
 • 1.7 Wij (HackShield) mogen zeggen wie HackShield wel of niet mag spelen. Als je bijvoorbeeld de game hackt of andere Cyber Agents pest kunnen we bepalen dat je niet verder mag spelen.
 • 1.8 Wij mogen je account blokkeren. We doen dit als jij de regels overtreed, andere Cyber Agents pest, een rare naam hebt gekozen of ongepaste levels maakt in de levelmaker. Als je iets doet wat hier niet bij staat maar waarvan wij denken dat de enige passende maatregel is het blokkeren van je account, mogen wij dit altijd doen.
 • 1.9 Jij mag JoinHackShield.nl of het spel niet veranderen!
 • 1.10 Je mag niet zomaar plaatjes van HackShield verkopen of gebruiken. Wij hebben hierop het auteursrecht, of “Copyright” in het engels.
 • 1.11 We kunnen de game misschien niet altijd online houden.
 • 1.12 We komen uit Nederland, en volgen daarom de Nederlandse wet.

2. Huldigingen

 • 2.1 Als je in een gemeente woont die actief campagne aan het voeren is kan het zijn dat je een herinnering krijgt over het verifieren van je account. Hiervoor vragen we niet apart toestemming, maar doen we automatisch wanneer je nog niet geverifieerd bent en je kans maakt op een prijs of huldiging.
 • 2.2 Als je account niet volledig is ingevuld volgens de voorwaarden van een competitie zal je worden overgeslagen en gaat de prijs naar de eerstvolgende winnaar die dat wel heeft ingevuld.
 • 2.3 Cyber agent worden van de gemeente en/of gehuldigd worden kan alleen als je ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • 2.4 Wanneer je al eens ben gehuldigd als cyber agent voor de gemeente, zal je daarna niet meer in aanmerking komen voor dezelfde soort huldiging. De partnercompetities hebben dezelfde voorwaarden, je kan niet twee keer kans maken op dezelfde hoofdprijs. Als dit anders is bij een competitie, zal dit duidelijk worden vermeld in de competitievoorwaarden.
 • 2.5 HackShield is gemaakt voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Wanneer je ouder bent dan 12 mag je natuurlijk gewoon HackShield spelen, maar het kan zijn dat wanneer je ouder bent dan 12 jaar je niet uitgenodigd wordt voor een huldiging van bijvoorbeeld de gemeente. Dit komt omdat HackShield voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar veel makkelijker is.
 • 2.6 Alleen Cyber Agents met een geverifieerd account kunnen meedoen aan competities en worden in de Erelijst van de gemeente geplaatst. Dit komt omdat je ouder / verzorger toestemming moet geven om mee te doen aan competities en om prijzen te winnen. Als jij kans maakt op een prijs of uitgenodigd wordt voor een huldiging of event moeten we je ouder of verzorger natuurlijk kunnen bereiken!2.7 Als je een jaar niet hebt gespeeld sta je niet meer in de Erelijst. Dit doen we om de Erelijst netjes en eerlijk bij te houden en alle Cyber Agents een kans te geven om in de Erelijst te komen.
 • 2.7 Als je een jaar niet hebt gespeeld sta je niet meer in de Erelijst. Dit doen we om de Erelijst netjes en eerlijk bij te houden en alle Cyber Agents een kans te geven om in de Erelijst te komen.

3. Levelmaker

 • 3.1 De levels die jij maakt mogen geen aanstoot geven, kwetsen, discrimineren of pesten. Dit mag niet in de titels, maar ook niet in het level zelf.
 • 3.2 Wij mogen je gemaakte level(s) verwijderen. Dit doen we als wij vinden dat je level ongepast is, aanstootgevend is of tegen de regels is.
 • 3.3 Wij zullen altijd de uiteindelijke beslissing maken of wij een level mogen of zullen verwijderen.
 • 3.4 Wanneer je levels maakt die tegen de regels zijn, kan het ook voorkomen dat je account geblokkeerd wordt.
 • 3.5 Alle levels die jij in de levelmaker maakt mogen door HackShield worden hergebruikt, worden gedeeld op onze social media en zijn eigendom van HackShield.
 • 3.6 Wij mogen de regels voor de levelmaker altijd aanpassen of aanvullen om andere cyber agents te beschermen.

Het is altijd belangrijk om de Algemene Voorwaarden te lezen. Als je ze leest weet je namelijk wat je rechten zijn. Jij bent zo verstandig geweest om dit te doen. Daarom krijg je een extra Shield. Klik hier om je Shield te ontvangen!

Algemene Voorwaarden - voor volwassenen

1. Algemeen

1.1 De voorwaarden hebben betrekking op HackShield en betreffen alle met HackShield verbonden activiteiten. HackShield is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien voort uit het onjuiste gebruik van de betreffende producten en diensten. HackShield zal zich inspannen om de inhoud van het spel van correcte informatie te voorzien en beschikbaar te houden, maar garandeert niet de feitelijke correctheid en permanente beschikbaarheid van het spel en de inhoud.

2. Accounts

2.1 De speler/ gebruiker staat er voor in dat hij/zij steeds tijdig correcte en volledige persoonlijke gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.

2.2 De door HackShield aan de speler/ gebruiker verstrekte wachtwoorden en overige gegevens zijn strikt voor persoonlijk gebruik en dienen geheim gehouden te worden. Door tijdens of na de aanmeldingsprocedure gebruik te maken van de mogelijkheid om Cyber Agent van de gemeente te worden of prijzen te kunnen winnen verklaart de gebruiker/speler nadrukkelijk dat hij/zij toestemming heeft van een ouder/verzorger of dat hij/ zij ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om toegang te verlenen aan een speler onder de 18 jaar. HackShield behoudt zich voor accounts met in de ogen van HackShield provocerende of onacceptabele nicknames of onacceptabel gedrag tegenover andere spelers/gebruikers of HackShield te verwijderen of op non-actief te stellen. Spelers/gebruikers kunnen hier niet tegen in beroep gaan.

3. Prijzen

3.1 HackShield Future Cyber Heroes is gratis te spelen. Er kunnen geen prijzen worden gewonnen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website en in overige communicatie. Het geld dat in het spel verdiend kan worden door de speler is fictief en kan niet worden uitgekeerd en/of geclaimd.

4. Deelname

4.1 HackShield stelt haar game beschikbaar aan de spelers/ gebruikers, gebruikers/ spelers zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van een internetverbinding en/of netwerk dat voldoende is om het spel te spelen. HackShield behoudt zich het recht voor om bij onjuist en schadelijk gebruik de speler / gebruiker toegang tot de game te weigeren. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 Correspondentie en/of levering vindt uitsluitend plaats via e-mail en internet. De gebruiker/ speler is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres en overige gegevens aan HackShield Future Cyber Heroes B.V. De gebruiker/ speler is verantwoordelijk voor het juist instellen van eventueel aanwezige programma's zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan gebruiker/ speler verstuurde berichten en gegevens beveiligd kunnen worden ontvangen.

5. Huldigingen

5.1 Wanneer u in een gemeente woont die actief campagne aan het voeren is kan het voorkomen dat je een herinnering krijgt over het verifieren van het account van uw kind. Hiervoor vragen we niet apart toestemming, maar doen we automatisch wanneer het account nog niet geverifieerd is en uw kind kans maakt op een prijs of huldiging.

5.2 Wanneer het HackShield account van mijn kind niet volledig is ingevuld (c.q. gemeente en/of e-mail adres van ouder/verzorger) kan het voorkomen dat uw kind niet in aanmerking komt voor een huldiging. Dit omdat wij van u toestemming vereisen om gemeente of partner met uw kind in contact te brengen. Om deze reden worden accounts zonder e-mailadres niet in de Erelijst geplaatst.

5.3 Sommige partners of gemeenten maken video-opnames tijdens en na de huldiging. U heeft altijd zelf de keuze om uw kind hieraan mee te laten doen. Wanneer u ervoor kiest niet akkoord te gaan met de voorwaarden die hier voor u, uw kind en onze veiligheid voor zijn opgesteld, kan het zijn dat uw kind niet aanwezig kan zijn bij een huldiging. In dat geval kijken we samen naar een passende maar andere manier om uw kind te belonen voor de geleerde lessen in de game. Een ander kind zal dan worden uitgenodigd om het plek van uw kind tijdens de huldiging in te nemen. Dit is uw goed recht en wij begrijpen wanneer u hiermee niet akkoord gaat.

5.4 U kan ervoor kiezen om uw kind onherkenbaar in beeld te laten brengen tijdens deze huldiging. Zo zijn er Junior Cyber Agents die enkel akkoord gaan met opnames wanneer zij een gezichtsmasker dragen. Dit is natuurlijk geen probleem zo lang het masker niet als aanstootgevend kan worden beschouwd. HackShield heeft te allen tijde het recht te besluiten om beelden van een masker offline te halen, een masker te weigeren of onherkenbaar te maken wanneer blijkt dat deze als aanstootgevend worden beschouwd.

5.5 Sommige gemeenten en partners geven leeropdrachten of ervaringsopdrachten als prijs bij een huldiging. Vaak worden hier opnames bij gemaakt voor social media of als nieuwsartikelen bij (lokale-)media. Wanneer u niet akkoord gaat met het maken van opnames, kan het zijn dat uw kind niet mee kan doen aan deze opdrachten. Helaas is een vervangende opdracht niet altijd gegarandeerd, dit hangt af per gemeente of partner.

5.6 Het kan voorkomen dat een gemeente besluit niet twee keer dezelfde cyber agent te huldigen in een gemeente competitie. Soms is er voor een eerder gehuldigde cyber agent een speciale rol weggelegd tijdens zo'n huldiging, maar dat is niet altijd zo. In het geval dat uw kind tijdens een tweede competitie in de highscore staat, maar de huldiging al eens in een vorige competitie heeft gehad kan het voorkomen dat uw kind helaas niet wordt uitgenodigd. Sommige partners stellen deze zelfde voorwaarden bij competities en/of prijsvragen.

5.7 Wanneer uw kind ouder is dan 12 jaar, dan kan het voorkomen dat uw kind helaas niet gehuldigd zal worden door de burgemeester. Dit omdat HackShield is gemaakt voor kinderen tot 12 jaar oud en oudere kinderen hebben daarmee een oneerlijke kennisvoorsprong op de beoogde doelgroep.

5.8 Kinderen die een jaar of langer niet actief zijn geweest verliezen hun plek in de Erelijst. Zo houden we de Erelijsten actueel en geven we iedereen de kans om zich in de Erelijst te plaatsen.

6. Levelmaker

6.1 Levels mogen nooit als aanstootgevend worden ervaren, pesten, discrimineren of kwetsen. Wanneer dit het geval is zullen wij altijd ons recht gebruiken om deze levels zonder bericht te verwijderen. Dit kan er ook voor zorgen dat de toegang van uw kind op de game wordt ontzegd.

6.2 De levels die worden gebouwd in de levelmaker zijn eigendom van HackShield en kunnen zonder toestemming van de maker door HackShield worden gebruikt op social media, (vaak maar niet altijd) in combinatie met de levelcode en spelernaam.

7. Overige bepalingen

7.1 De gebruiker/ speler heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Dienst te maken, noch heeft de gebruiker/ speler het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Dienst enigszins (trachten) te bewerken. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in het geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van HackShield. Gebruiker/ speler verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

7.2 Op de digitale producten van HackShield rust copyright. Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden/commercieel te exploiteren. Het is gebruiker/ speler niet toegestaan om 'afgeleide werken' te maken door de digitale producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

7.3 Gebruiker/ speler vrijwaart HackShield van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels. HackShield kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien zij door overmacht (elke voor HackShield onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar HackShield van afhankelijk is) niet in staat is om de game online te houden c.q. te continueren.

7.4 Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst. Gebruiker / speler verleent bij dezen bij voorbaat toestemming aan HackShield, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door HackShield gewenst moment, aan door HackShield aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt gebruiker/speler zich tevens om voorafgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

7.5 In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

7.6 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.