Skapa ditt lärarkonto

Som lärare kan du skapa ett konto för att använda HackShield i klassen. Du kan också dela ut objekt till dina elever via kontot.

Valet av din region avgör vilka tävlingar du kan delta i. Du kan inte ändra detta, om du vill byta region måste du skapa ett nytt konto.

HackShield samarbetar med kommuner. Därför vill vi gärna höra vilka kommuner som representeras av din klass. Har vi glömt att lägga till din skolas kommun? Informera oss om det här!