Mål

Som lärare behöver du veta:

  • Hur man navigerar genom uppdraget.
  • Hur man interagerar med andra karaktärer och föremål.
  • Vad vissa föremål gör.
  • Vad de orangea och understrukna orden betyder.

Poäng

Med klassuppdraget kan du tjäna poäng i spelet, både enskilt och som en del av klassen. Poängen du samlar som en cyberagent utbildad genom HackShield avgör din plats i Honor Roll. De bästa cyberagenterna har möjlighet att vinna exklusiva HackShield-priser och kanske även bli hedrade av komunstyrelsens ordförande och/eller polisen.

Efter varje klassuppdrag, som endast kan spelas genom ett lärarkonto, får du som lärare en kod. Eleverna kan ange den här koden på sina egna konton och därigenom tjäna poäng och få en "shield." Dessa resultat syns i deras HackShield-konton.

Är du gästföreläsare?

Här får du några tips:

• Ta reda på studenternas användarnamn. Be alla att skriva ned sitt användarnamn i deras anteckningsblock.

• Sätt upp regler i förväg. Kom till exempel överens om att deltagarna ska räcka upp handen när de vill ställa sina frågor.

• Förklara målen med lektionen. Detta hjälper eleverna att förstå varför de gör lektionen.

• Tala entusiastiskt och övertygande. Detta väcker omedelbart barnens intresse för berättelsen.

• Använd olika sätt att undervisa.

• Få ögonkontakt med eleverna. Titta på olika elever så att alla vet att de är en del av aktiviteten.

• Undvik att använda tekniska termer om du inte kan förklara dem mycket bra och anpassat för målgruppen.

• Tala lugnt och tydligt, eftersom barnen behöver tid för att bearbeta berättelsen.

• Kontrollera att eleverna har förstått. Fråga ibland om de förstår eller ställ direkta frågor till dem.

• Skicka frågan vidare till andra elever om någon inte vet svaret.

• Undvik fraser som "det är väldigt lätt/enkelt". Om någon inte förstår första gången kan de känna sig dumförklarade och bli mindre delaktiga

• Försök att ha mer kunskap om ämnet än vad som kommer läras ut. Engagerade studenter kommer att ställa frågor. Om du inte kan svara på alla, kanske de inte tar dig på allvar. Omvänt, om du kan svara på dem kommer de mer sannolikt att bli fängslade av ditt svar.

• Underskatta inte studenterna, de vet mer än du tror.