Leerdoelen

Leerlingen leren...

  • dat online pesten, net als offline pesten,  grote gevolgen kan hebben.
  • dat door de rol van het internet nare berichten heel snel, onder heel veel mensen, verspreid kunnen worden.
  • hoe je je online sportief gedraagt
  • wat dingen zijn die je kunt doen als je zelf online gepest wordt.
  • dat de rol van toeschouwers heel belangrijk is als het gaat om online pesten, en dat je daarin ook een verantwoordelijkheid hebt.
  • dat je als hacker de kans hebt om te kiezen of je je bij de goede of juist bij de slechte mensen wil aansluiten.
  • hoe ze kunnen uitleggen wat cybercrime is
  • de parallel/koppeling te leggen tussen online/offline criminaliteit (inbreken in een huis is illegaal, inbreken in een digitale omgeving is ook illegaal)
  • welke consequenties cybercrime kan hebben voor henzelf en voor slachtoffers
  • hoe ze hun digitale skills op een goede manier kunnen trainen

Inspiratie en verdieping bij deze klassenquest

Cyberpesten

Hacken

Frequently Asked Questions

Do you have any more questions about HackShield in the Class, or any other question about HackShield? These Frequently Asked Questions may answer those! If your question isn’t in these, you can contact us by sending an email to info@joinhackshield.nl.

What does HackShield (in the Class) cost?

HackShield is free to play for all kids. HackShield in the Class is available for all schools to use - for free!

What tools and materials do I need to use HackShield in the Class?

With only a digital schoolboard you can play the Class Quests. If you don’t have a digital schoolboard, it is also possible for students to complete these missions in small groups on a tablet or computer.

I have a student who is a Cyber Agent, do I have an advantage?

You sure do! You have someone who can tell you about HackShield, the internet and online safety. If there are students in your class who are already Cyber Agents, you can assign them to tell the rest of the group what it is like to be a Cyber Agent, to trigger the others' enthusiasm and curiosity.

How do I know when there is a new Class Quest available?

When we launch a new quest, we will send you an e-mail with an update, via the teacher account you are registered with. Every month at least, a new quest will come available!

Can I skip a Class Quest and teach it another time?

Yes, that is possible. This way you always can reach out to the available lessons when cyber crime topics are, for example, a hot topic in the current news.